Tribal Wars Stats: Świat 1: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-09-25 17:51:27 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272