Tribal Wars Stats: pl100: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-09-18 20:24:24 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272