Tribal Wars Stats: pl106: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-09-22 06:14:35 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272