Tribal Wars Stats: pl109: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-02-18 18:31:15 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272