Tribal Wars Stats: pl109: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-07-17 21:26:40 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272