Tribal Wars Stats: pl109: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-12-10 01:54:04 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272