Tribal Wars Stats: pl110: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-02-23 02:50:48 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272