Tribal Wars Stats: pl114: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-19 01:31:41 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272