Tribal Wars Stats: pl115: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-10-20 22:13:05 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272