Tribal Wars Stats: pl116: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-07-21 17:49:28 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272