Tribal Wars Stats: pl117: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-10-23 12:26:51 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272