Tribal Wars Stats: pl118: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-07-22 10:29:30 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272