Tribal Wars Stats: pl120: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-04-22 10:48:35 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272