Tribal Wars Stats: pl128: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-01-18 05:31:14 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272