Tribal Wars Stats: Świat 33: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2018-04-20 06:44:50 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272