Tribal Wars Stats: pl100: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-20 15:09:25 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1