Tribal Wars Stats: pl103: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-06-19 17:38:59 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1