Tribal Wars Stats: Świat 11: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-24 15:10:40 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1