Tribal Wars Stats: pl114: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-08-17 23:52:36 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1