Tribal Wars Stats: pl124: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-24 21:16:33 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1