Tribal Wars Stats: Świat 125: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-05-23 05:43:59 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1