Tribal Wars Stats: Świat 21: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2021-06-24 16:26:39 CEST