Tribal Wars Stats: Świat 23: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-08-17 23:55:25 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1