Tribal Wars Stats: Świat 29: Units

Jednostka Drewno Glina Żelazo Populacja Prędkość Atak Obrona Obrona kawalerii Obrona łuczników Łup Podstawowy Czas budowy
Pikinier 50 30 10 1 18 10 15 45 20 25 637.5
Miecznik 30 30 70 1 22 25 50 15 40 15 937.5
Topornik 60 30 40 1 18 40 10 5 10 10 825
Łucznik 100 30 60 1 18 15 50 40 5 10 1125
Zwiadowca 50 50 20 2 9 0 2 1 2 0 562.5
Lekka kawaleria 125 100 250 4 10 130 30 40 30 80 1125
Łucznik na koniu 250 100 150 5 10 120 40 30 50 50 1687.5
Ciężka kawaleria 200 150 600 6 11 150 200 80 180 50 2250
Taran 300 200 200 5 30 2 20 50 20 0 3000
Katapulta 320 400 100 8 30 100 100 50 100 0 4500
Rycerz 20 20 40 10 10 150 250 400 150 100 13500
Szlachcic 40000 50000 50000 100 35 30 100 50 100 0 11250

2019-03-21 15:41:21 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1