Tribal Wars Stats: Świat 33: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2020-02-27 06:28:55 CET