Tribal Wars Stats: Świat 42: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-05-25 10:13:25 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1