Tribal Wars Stats: Świat 6: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-23 00:18:00 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1