Tribal Wars Stats: Świat 67: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-05-23 05:53:43 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1