Tribal Wars Stats: Świat 1: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-21 15:41:27 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1