Tribal Wars Stats: pl119: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2020-06-05 16:55:14 CEST