Tribal Wars Stats: Świat 132: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-07-21 21:47:16 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1