Tribal Wars Stats: Świat 47: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-11-12 04:24:56 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1