Tribal Wars Stats: Świat 47: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-07-21 21:52:41 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1