Tribal Wars Stats: Świat 64: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-05-27 16:25:32 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1