Tribal Wars Stats: Świat 89: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2021-06-24 18:27:36 CEST