Tribal Wars Stats: Świat 90: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-05-27 16:15:02 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1