Tribal Wars Stats: Świat 95: Distance calc

Proszę podać wioskę pochodzenia i wioskę docelową

Wioska pochodzenia
Wioska docelowa

 

2019-03-21 15:44:09 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1