Tribal Wars Stats: Świat 30: Conquer map

Poziom zbliżenia:

Procentowe zbliżenie. Minimalna wartość to 100% (najdalej), maksymalna to 1000% (najbliżej).
Wyśrodkuj na:

Kiedy powiększone ponad 100%, możesz użyć tego do zmiany pozycji x i y, na których mapa jest scentrowana..
Tryb mapy:

Możesz zmienić tryb mapy by pokazać wszystkie właściwości lub tylko te, które zostały określone przez znaczniki.
Granice kontynentów:

Jeśli siatka kontynentów jest włączona to mapa będzie zawierała linie pokazujące granice kontynentów.
Okres:

Ile przejęć ma być pokazanych
Ustawienia mapy
Poziom zbliżenia ?%
Wyśrodkuj na ?|
Tryb mapy ?
Kolor tła
Granice kontynentów ?
Okres czasu ?
Zresetuj ustawienia i oznaczenia
Oznaczenia przejęcia
Nowy właściciel: Stary właściciel:
Nowe oznaczenie


2021-06-24 18:22:46 CEST